brat

Richard Marquand

ریچارد مارکاند (22 سپتامبر 1937 - 4 سپتامبر 1987) کارگردان فیلم ولزی بود که بیشتر به خاطر کارگردانی فیلم پرفروش جنگ ستارگان، جنگ ستارگان قسمت ششم: بازگشت جدای (1983) شناخته شد.